• Vårt mål i alla uppdrag är att åstadkomma maximal nytta hos våra kunder samt att uppdraget avslutas med betyget ”Job Well Done”
  • Våra styrkor är självständighet, drivkraft, ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att fatta beslut. Problem är till för att lösas och inget vi fastnar i. Vi är aktivt med där det händer och drar oss inte för att hugga tag i även de ”tråkiga” uppgifterna som alltid finns
  • Vi håller koll på helheten utan att glömma detaljer där det behövs
  • Vi är snabba med att anpassa oss till nya situationer och nya uppgifter – vi kommer därmed fort igång med våra uppdrag
  • Vi känner till våra styrkor men även våra begränsningar – dvs. vi åtar oss inte mer än vad vi klarar av att utföra
  • Integritet, förtroende och hög arbetsmoral är viktiga ledord för oss som vi inte gör avkall på – och vi uppskattar detsamma hos våra uppdragsgivare