Har ert företag behov av tillfällig personalförstärkning inom områden som projektledning, försäljning, chef inom teknik/utveckling/projektledning eller inom er operativa verksamhet? Eller har ni alla personer på plats men svårt att få ihop pusslet på ett strukturerat sätt? Kanske har ni en nyckelperson som skall pensioneras eller bli föräldraledig och ni behöver en tillfällig ersättare under tiden? Eventuellt har ni bara behov av deltidstjänst inom ovanstående områden?

Oavsett vilket – J2BD Consulting AB erbjuder interimslösningar för att antingen ersätta den saknade pusselbiten i er organisation eller för att sätta ihop bitarna till en färdig helhet. I våra åtaganden bidrar vi alltid med ett stort engagemang, professionellt agerande och ansvarstagande, god kommunikation, erfarenhet från roller som gruppchef, projektledare och försäljningsansvarig samt ett öppet, positivt och framåtsträvande attityd i alla lägen.