Miljöledningssystem enligt ISO14001:2015 – nov 2020

Miljölagstiftning – juni 2020

QMS (Quality Management Systems) Auditor/Lead Auditor ISO9001:2015 (CQI IRCA Certifierad kurs) – maj 2020

Project Management @ Siemens – juni 2016

Diplomingenjör (civilingenjör) – Kemisk-tekniska Fakulteten vid Åbo Akademi Universitet, Finland – 1993-1998